Üzletszabályzat

Mely a legrugok.hu webáruházat üzemeltető Autosec Kft által nyújtott elektronikus  kereskedelmi szolgáltatás feltételeiről szól. Ez is fontos, kérlek olvasd el!

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívász lenni webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Üzletszabályzatot és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyet értessz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésedre.

Magyarországi vevőszolgálatunk az rendelkezésedre áll H-P 9-17 óráig. Ügyfélszolgálati-, csere-, garanciális- és minden ügyedet Magyarországon intézzük gyorsan! 

Cégadatok: 

Szolgáltató:

AUTOSEC KFT.  

- Székhely: 6000 Kecskemét, Kalász utca 30.
- Adósz. 12826777-2-03

Légrugó raktár lerakat:

Kecskemét

- E-mail: info@legrugok.hu
- Telefon:  06-30-520-1481

Szerződés nyelve: magyar

Az Általános szerződési feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre az angol és Európai Uniós jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak. 

A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. Vevő minden leadott rendeléséhez  az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező.

Elállás joga

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat az áru visszaszolgáltatása után haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő 14 munkanapon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető. 

A vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill a megtagadhatja az áru visszavásárlását.

Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretnél elállási jogoddal annak jelzését megteheted ügyfélszolgálatunk elérhetőségén írásban: e-mailben (legrugo@gmail.com). 

Áraink:

Az árakat bruttó forint áron tűntettük fel, 27%-os magyar ÁFA-val (nettó árat is láthatod feltűntetve.

Felelősség

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Egyéb

Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Vásárlási Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a Vevő vásárlását.